Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ... (20 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย ว่าด้วยการดำเนินการ... (09 ก.พ. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดมาตราการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในพื้... (09 ก.พ. 2566)  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 25... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย ที่ได้รับสมัคร... (06 ธ.ค. 2565)
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย เขต... (18 พ.ย. 2565)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย เขตเลือกตัั้งที่ 2 (กรณีแทนตำ... (16 พ.ย. 2565)
สำเนาบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฯ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (09 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฯ พ.ศ. 2... (09 พ.ย. 2565)
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ... (31 ต.ค. 2565)
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานสถิติการให้บริการและการประเมินผลความพึงพอใ... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการควา... (28 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ... (28 ต.ค. 2565)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (17 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (11 ต.ค. 2565)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (04 ต.ค. 2565)
รายงานและติดตามผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปี พ.ศ.... (04 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานและติดตามผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขอ... (04 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นโยบายไม่รับของขวัญ (No G... (25 ม.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (07 ธ.ค. 2565)  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือก... (21 พ.ย. 2565)  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (25 ส.ค. 2565)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ค... (23 ส.ค. 2565)

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสน... (23 ส.ค. 2565)

ตรวจประเมินร้านอาหารในพื้... (19 ส.ค. 2565)

มอบทุนการศึกษาและการให้คว... (12 ส.ค. 2565)

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประ... (11 ส.ค. 2565)

Big Cleaning Day โครงการว... (10 ส.ค. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กแล... (08 ส.ค. 2565)

กิจกรรมตรวจประเมิน “ครัว... (20 ก.ค. 2565)

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอ... (19 ก.ค. 2565)

ประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่... (24 พ.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงน้... (23 พ.ค. 2565)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั... (06 พ.ค. 2565)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (29 เม.ย. 2565)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No G... (30 มี.ค. 2565)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (29 มี.ค. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒ... (25 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค... (10 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... (10 มี.ค. 2566)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ... (10 มี.ค. 2566)  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้า... (24 ก.พ. 2566)
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ศาลา/ซุ้มนั่งพักคอย 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (30 ม.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำ... (24 ม.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย ... (24 ม.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเ... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับก... (16 ม.ค. 2566)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (22 พ.ย. 2565)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.... (17 พ.ย. 2565)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจ... (10 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 พ.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (31 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (14 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (12 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (07 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลิอกสรรหาและเลือกสร... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (08 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th