Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชนการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข... (12 พ.ค. 2566)  
รายงานและติดตามผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส... (27 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมประชาคม ครั้ง... (20 เม.ย. 2566)  
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม (19 เม.ย. 2566)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน... (05 เม.ย. 2566)
รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดื... (05 เม.ย. 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Pri... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือน... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือน... (03 เม.ย. 2566)
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (29 มี.ค. 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (24 มี.ค. 2566)
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ... (20 มี.ค. 2566)
การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) (07 มี.ค. 2566)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน... (07 มี.ค. 2566)
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No gift policy (09 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (09 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย ว่าด้วยการดำเนินการ... (09 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดมาตราการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในพื้... (09 ก.พ. 2566)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน... (08 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (16 พ.ค. 2566)  

รับการตรวจรับรองประเมินกา... (16 พ.ค. 2566)  

รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกต... (15 พ.ค. 2566)  

เดินขบวนเพื่อสืบสานงานประ... (15 พ.ค. 2566)

ประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศยบาล... (28 เม.ย. 2566)

มอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาช... (27 เม.ย. 2566)

โครงการกิจกรรมของโรงเรียน... (26 เม.ย. 2566)

ออกปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย... (24 เม.ย. 2566)

สำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือ... (24 เม.ย. 2566)

วันเทศบาล (24 เม.ย. 2566)

มอบกระเบื้องแก่ผู้ประสบวา... (24 เม.ย. 2566)

กิจกรรมวันเทศบาล (24 เม.ย. 2566)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (19 เม.ย. 2566)

สงกรานต์ป่าซาง 66 (18 เม.ย. 2566)

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2... (07 เม.ย. 2566)

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใ... (06 เม.ย. 2566)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำ... (03 เม.ย. 2566)

โครงการแสดงนิทรรศการศูนย์... (31 มี.ค. 2566)

สำรวจถนนและตลิ่งพังทลายบร... (29 มี.ค. 2566)

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วน... (03 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (23 พ.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติด... (16 พ.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (12 พ.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้... (09 พ.ค. 2566)
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 28 ตัว หมู่ที่ 1 - 8 ตำบล... (27 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (26 เม.ย. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 5 (ตอนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (10 เม.ย. 2566)
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 (05 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับก... (04 เม.ย. 2566)
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 28 ตัว หมู่ที่ 1 - 8 ตำบล... (31 มี.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (27 มี.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (27 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค... (10 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... (10 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ... (10 มี.ค. 2566)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้า... (24 ก.พ. 2566)
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ศาลา/ซุ้มนั่งพักคอย 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (30 ม.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำ... (24 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (14 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (12 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื... (07 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (07 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลิอกสรรหาและเลือกสร... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (08 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th