Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง นโยบายในการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของเทศบาลตำบลม่วงน้... (17 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (25 มี.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (14 ก.พ. 2562)  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำกนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมประชาคมชุมชนตำบล ค... (24 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ประจำปี 2562 (24 ม.ค. 2562)
รายงานสถิติการใช้บริการและการประเมินผลความพึงพอใจฯศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 61... (22 ม.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (22 ม.ค. 2562)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศ... (02 ม.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (05 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS) (31 ต.ค. 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน (31 ต.ค. 2561)
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ...... (31 ต.ค. 2561)
รายงานใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 (15 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561... (10 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงน้อย ... (08 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ... (16 พ.ค. 2562)  

โครงการประกวดชุมชนและโรงเ... (15 พ.ค. 2562)  

วิถีครูบาฯ งานหน้าหมู่ (15 พ.ค. 2562)  

ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ... (15 พ.ค. 2562)

ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ (15 พ.ค. 2562)

วันเทศบาล (15 พ.ค. 2562)

สำรวจโรงการเงินสงเคราะห์เ... (15 พ.ค. 2562)

สงกรานต์อำเภอป่าซาง ประจำ... (17 เม.ย. 2562)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ค... (03 เม.ย. 2562)

โค้งสุดท้ายรณรงค์การเลือก... (22 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมหลักสูตรและแหล... (04 มี.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (26 ก.พ. 2562)

ออกบริการรับชำระภาษี ประจ... (26 ก.พ. 2562)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (26 ก.พ. 2562)

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน... (26 ก.พ. 2562)

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุป... (26 ก.พ. 2562)

โครงการประชุมประชาคมชุมชน... (26 ก.พ. 2562)

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ... (18 ม.ค. 2562)

ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญ... (15 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ... (15 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท... (15 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท... (02 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท... (02 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (27 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย... (21 มี.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำ... (26 ก.พ. 2562)
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารบริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จัง... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค... (22 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พ... (04 ม.ค. 2562)
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง (08 พ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding... (16 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (09 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (09 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (28 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (28 ก.ย. 2561)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย หมู่ที่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่า... (26 ก.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 3/4 ช่วงบริเวณบ้านนายสาโรจน์ หมู่ท... (20 ก.ย. 2561)
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หน้าวัดสะปุ๋งหลวง หมู่ที่ 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ... (20 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 (15 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (03 ส.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th