Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ... (02 ม.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม... (02 ม.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศ... (02 ม.ค. 2562)  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (05 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS) (31 ต.ค. 2561)
งบแสดงฐานะการเงิน (31 ต.ค. 2561)
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ...... (31 ต.ค. 2561)
รายงานใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 (15 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561... (10 ต.ค. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2561 (05 ต.ค. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (05 ก.ย. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (05 ก.ค. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (07 มิ.ย. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (05 มิ.ย. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน เมษายน 2561 (09 พ.ค. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (08 พ.ค. 2561)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (06 เม.ย. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2561 (05 เม.ย. 2561)
แบบรายงานข้อมูลแจ้งสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256... (05 มี.ค. 2561)
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลม่วงน้อย พ.ศ. 2561 -2564 (05 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ... (18 ม.ค. 2562)  

ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญ... (15 ม.ค. 2562)  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ... (15 ม.ค. 2562)  

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้า... (15 ม.ค. 2562)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ... (14 ม.ค. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (19 ธ.ค. 2561)

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง... (11 ธ.ค. 2561)

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ... (11 ธ.ค. 2561)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ... (06 ธ.ค. 2561)

สืบสานประเพณีลอยกระทง (26 พ.ย. 2561)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ค... (06 ก.ย. 2561)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรร... (23 ส.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (20 ส.ค. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พร... (14 ส.ค. 2561)

จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ (18 มิ.ย. 2561)

วันเทศบาล (04 พ.ค. 2561)

ประเพณีสงกรานต์ป่าซาง ประ... (17 เม.ย. 2561)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ค... (05 เม.ย. 2561)

โครงการจัดแสดงนิทรรศการศุ... (02 เม.ย. 2561)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสั... (15 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พ... (04 ม.ค. 2562)  
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง (08 พ.ย. 2561)  
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding... (16 ต.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (09 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (09 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (28 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (28 ก.ย. 2561)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย หมู่ที่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่า... (26 ก.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 3/4 ช่วงบริเวณบ้านนายสาโรจน์ หมู่ท... (20 ก.ย. 2561)
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หน้าวัดสะปุ๋งหลวง หมู่ที่ 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ... (20 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 (15 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (03 ส.ค. 2561)
โครงการขยายถนนบริเวณปากซอย 3 หมู่ที่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (23 ก.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 9/2 (ด้านขวา) หมู่ที่ 2 (05 ก.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบเขตอาคาร 72 พรรษา หมู่ 6 บ้านท่ากอม่วง โดยวิธีเฉพาะเจ... (15 มิ.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างขยายถนน บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านป่าตาล (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเ... (15 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (12 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระ... (19 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบา... (19 เม.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th