Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566
19 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
19 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566
19 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
19 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566
19 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566
19 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบ้ญญัติเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566
13 ก.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 พ.ค. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย คู่มือประชาชนการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
27 เม.ย. 2566 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานและติดตามผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th