Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ส.ค. 2565
ถึง
03 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565
ถึง
01 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565
ถึง
11 ก.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
11 ก.ค. 2565
ถึง
11 ก.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณลำเหมืองซอย 6 หมู่ที่ 2 ข้างบ้านนายอินสม มาละแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565
ถึง
11 ก.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565
ถึง
07 ก.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาะสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (1เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565)
07 มิ.ย. 2565
ถึง
07 มิ.ย. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
31 พ.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย รั้วแบบตาข่ายถัก สูง 1.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565
ถึง
11 พ.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
03 พ.ค. 2565
ถึง
03 พ.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานเอนกประสงค์ข้างวัดสะปุ๋ง หมู่ที่ 3 (ตอนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th