Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 พ.ย. 2565
ถึง
22 พ.ย. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ 5
17 พ.ย. 2565
ถึง
17 พ.ย. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.19-004 สายบ้านไร่ และบ้านม่วงน้อย
10 พ.ย. 2565
ถึง
10 พ.ย. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2565
ถึง
10 พ.ย. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565
ถึง
31 ต.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาเอกชน ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566)
31 ต.ค. 2565
ถึง
31 ต.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่ากอม่วง ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านท่ากอม่วง ตำบลม่วงน้อย)
31 ต.ค. 2565
ถึง
31 ต.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 19-026 สายท่ากอม่วง ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านท่ากอม่วง ตำบลม่วงน้อยฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2565
ถึง
31 ต.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 19-004 สายบ้านไร่ หมู่ที่ 1 และบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงน้อยฯ)
31 ต.ค. 2565
ถึง
31 ต.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 19-026 สายท่ากอม่วง ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านท่ากอม่วง ตำบลม่วงน้อยฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
27 ต.ค. 2565
ถึง
27 ต.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th