Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.ค. 2560
ถึง
25 ก.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบน้ำทา หมู่ที่ 6 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
03 พ.ค. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการกั้นห้องข้างบันไดทางขึ้นสำนักงานเทศบาล ไปชั้น 2 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
28 เม.ย. 2560
ถึง
28 เม.ย. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย จำนวน 6 จุด ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
05 เม.ย. 2560
ถึง
05 เม.ย. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการปรับปรุงฝายแบ่งน้ำ ฝายสันปูหนวด บ้านสะปุ๋ง หมู่ที่ 3 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
28 มี.ค. 2560
ถึง
28 มี.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง สอบราคางานก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย จำนวน 6 จุด ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
13 มี.ค. 2560
ถึง
13 มี.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารศูนย์ OTOP ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
06 มี.ค. 2560
ถึง
06 มี.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในบ้านสะปุ๋งหลวง หมู่ที่ 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
03 มี.ค. 2560
ถึง
03 มี.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการต่อเติมที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าตาล หมู่ที่ 5 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
14 ก.พ. 2560
ถึง
14 ก.พ. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬาด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย
08 ก.พ. 2560
ถึง
08 ก.พ. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกั้นเขตที่ดิน หมุ่ที่ 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th