Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ส.ค. 2561
ถึง
03 ส.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
23 ก.ค. 2561
ถึง
23 ก.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการขยายถนนบริเวณปากซอย 3 หมู่ที่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
05 ก.ค. 2561
ถึง
05 ก.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 9/2 (ด้านขวา) หมู่ที่ 2
15 มิ.ย. 2561
ถึง
15 มิ.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างขยายถนน บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านป่าตาล (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2561
ถึง
15 มิ.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบเขตอาคาร 72 พรรษา หมู่ 6 บ้านท่ากอม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
04 พ.ค. 2561
ถึง
04 พ.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
19 เม.ย. 2561
ถึง
19 เม.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำช่วงบ้านนางเกี๋ยงคำ ถึงบ้านนางสุรางค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2561
ถึง
19 เม.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ช่วงร้านโชคดีนานาภรณ์ หมู่ที่ 8 เขตติดต่อบ้านดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2561
ถึง
17 เม.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมช่วงบ้านนายดำรง - สวนนายกุย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th