Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.พ. 2561
ถึง
23 ก.พ. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 5
12 ก.พ. 2561
ถึง
12 ก.พ. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บริเวณอาคารเฉลิมพระเกีจรติฯ 72 พรรษา หมุ่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2561
ถึง
12 ก.พ. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบและระบบไฟฟ้าซอยหลังสวนใหม่ บริเวณน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.พ. 2561
ถึง
05 ก.พ. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
26 ม.ค. 2561
ถึง
26 ม.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อชุมชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ม.ค. 2561
ถึง
05 ม.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ม.ค. 2561
ถึง
05 ม.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธ.ค. 2560
ถึง
26 ธ.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายประจำตำบลม่วงน้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2560
ถึง
26 ธ.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีสนามจำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2560
ถึง
08 ธ.ค. 2560
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 3/1 ถึง ซอย 4 หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th