Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2562
ถึง
04 ม.ค. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ย. 2561
ถึง
08 พ.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง
16 ต.ค. 2561
ถึง
16 ต.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ต.ค. 2561
ถึง
09 ต.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
09 ต.ค. 2561
ถึง
09 ต.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง กำหนดการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
28 ก.ย. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561
28 ก.ย. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
26 ก.ย. 2561
ถึง
26 ก.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย หมู่ที่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2561
ถึง
20 ก.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หน้าวัดสะปุ๋งหลวง หมู่ที่ 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2561
ถึง
20 ก.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 3/4 ช่วงบริเวณบ้านนายสาโรจน์ หมู่ที่ 8 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th