Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 มี.ค. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โค้งสุดท้ายรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 62

04 มี.ค. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการอบรมหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

26 ก.พ. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการประชุมประชาคมชุมชนตำบล ครั้งที่ 1/2562

26 ก.พ. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

26 ก.พ. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนฯ

26 ก.พ. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่ิอเพิ่มรายได้

26 ก.พ. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ออกบริการรับชำระภาษี ประจำปี 2562

26 ก.พ. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

18 ม.ค. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

15 ม.ค. 2562
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th