Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 ม.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

07 ธ.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

21 พ.ย. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (MOU) ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.ป่าซาง กับ เทศบาลตำบลม่วงน้อย

25 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

23 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ

23 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการตำบลม่วงน้อย

19 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ตรวจประเมินร้านอาหารในพื้นที่ตำบลม่วงน้อย

12 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย มอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

11 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 ส.ค. 2565
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th