Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ส.ค. 2559
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย 12 สิงหา มหาราชินี

18 เม.ย. 2559
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประเพณีสงกรานต์อำเภอป่าซาง ปี 2559

31 มี.ค. 2559
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการการจัดนิทรรศการผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย

24 ก.พ. 2559
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 การแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด

30 พ.ย. 2558
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย สืบสานประเพณีลอยกระทง 2558

26 ต.ค. 2558
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย วันปิยะมหาราช

08 ก.ย. 2558
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย เทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558

20 ส.ค. 2558
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

19 ส.ค. 2558
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558

19 ส.ค. 2558
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการสุขาภิบาลอาหาร

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th