Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ก.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

23 ส.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและบุคลากรในองค์กร

20 ส.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลม่วงน้อย

14 ส.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

18 มิ.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ

04 พ.ค. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย วันเทศบาล

17 เม.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประเพณีสงกรานต์ป่าซาง ประจำปี 2561

05 เม.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

02 เม.ย. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการจัดแสดงนิทรรศการศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

15 ก.พ. 2561
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th