Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ก.ย. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

20 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

18 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม / จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปี 2566

11 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566

07 ก.ค. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

29 มิ.ย. 2566
ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย โครงการของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th