Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาสามปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มี.ค. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561
14 มี.ค. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
29 ม.ค. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2561
29 ม.ค. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
17 พ.ย. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ประกาศเทศบาลตำบลม่วงน้อย เรื่อง การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
17 พ.ย. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
10 พ.ย. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
28 เม.ย. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย ปรับปรุงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงน้อย ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561)
28 เม.ย. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลม่วงน้อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (แผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 - 2562)
28 เม.ย. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย แผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงน้อย พ.ศ.2560 - 2562 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th