Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุมสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
30 พ.ค. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
11 ส.ค. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
24 ส.ค. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
04 ก.ย. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
30 ต.ค. 2560 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
06 ก.ย. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
06 ก.ย. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
06 ก.ย. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
06 ก.ย. 2561 ลำพูน ป่าซาง ทต.ม่วงน้อย รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th