Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงน้อย
Responsive image
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลม่วงน้อย ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงน้อย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลม่วงน้อย โดยมีนายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายกเทศบาลตำบลม่วงน้อยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกสภาวัฒนธรรมเกิดความรัก สามัคคี รู้จักเสียสละ การทำงานร่วมกันเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตำบลม่วงน้อยได้มีการจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมจำนวน ๑๐ เครือข่าย นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการและสมาชิกสภาวัฒนธรรม ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ช่วยกันขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในตำบลม่วงน้อยพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลม่วงน้อยให้คงอยู่สืบไป
กิจกรรม/โครงการ : กองการศึกษา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
         
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565