Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมตรวจประเมิน “ครัวเรือนต้นแบบตำบลม่วงน้อย” จำนวน 16 ครัวเรือน และ “ซอยน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่”
Responsive image
เมื่อวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรมตรวจประเมิน “ครัวเรือนต้นแบบตำบลม่วงน้อย” จำนวน 16 ครัวเรือน และ “ซอยน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” จำนวน 8 ซอย เพื่อจัดระดับครัวเรือนและซอยในพื้นที่ตำบลม่วงน้อย เป็น 2 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม และ ระดับดี โดยกำหนดมอบป้ายเชิดชูเกียรติในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานเกษตร และของดีม่วงน้อย ป่าซาง ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดกลางการเกษตรฯ หน้าเทศบาลตำบลม่วงน้อย
กิจกรรม/โครงการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
         
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565