Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการแสดงนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา 2565
Responsive image
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย ได้จัดทำโครงการแสดงนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง การทำกิจกรรมร่วมกัน และฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กให้ได้รับการพัฒนา ในการนี้ นางสาวอุทุมพร ยะพิพะ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และนายสมพงษ์ ไชยประสพ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมโครงการ
โครงการ/กิจกรรม : กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
ข่าว/ภาพข่าว/เผยแพร่ : งานประชสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
         
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566