Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สำรวจถนนและตลิ่งพังทลายบริเวณถนนเลียบแม่น้ำทาเขตพื้นที่ตำบลม่วงน้อย-ตำบลมะกอก
Responsive image
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับ นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง ที่ได้นำทีมงานจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาลงพื้นที่สำรวจถนนและตลิ่งพังทลายบริเวณถนนเลียบแม่น้ำทาเขตพื้นที่ตำบลม่วงน้อย-ตำบลมะกอก ในการนี้ เพื่อหาแนวทางในการเร่งแก้ไขปัญหาก่อนฤดูกาลน้ำหลากที่จะมาถึงอีกครั้ง
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว เป็นการติดตามเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งนายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย ได้นำเสนอปัญหานี้ไปช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
ประสานงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงน้อย
ข่าว/ภาพข่าว/เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
       
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2566