Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งทีท 3/2566
Responsive image
เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงน้อย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย เป็นประธานการประชุม ฯ ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาสาขาตำบลม่วงน้อย และ พิจารณาปรับแผนการเงิน ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียด ดังนี้
(1) สนับสนุนหน่วยบริการ ฯ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 50,060 บาท
(2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 233,450 บาท
(3) สนับสนุนศูนย์พัฒนา ฯ เด็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 27,450 บาท
(4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารหรือพัฒนากองทุน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 59,980 บาท
(5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,200 บาท
(6) สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารสาธารณสุขตามมติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,520 บาท
รวมโครงการทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณจำนวน 409,660 บาท
กิจกรรม/ข่าว/ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
       
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2566