Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Responsive image
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี เพื่อหยุดใช้ความรุนแรงในครอบครัว สร้างขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข็มแข็ง สามารถเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในการนี้นายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย ได้มอบหมายให้นายบุญศักดิ์ เขื่อนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ/กิจกรรม : กองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
         
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2566