Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดป่าตาล
Responsive image
วัดป่าตาล

     วัดป่าตาล ตั้งอยู่บ้านป่าตาล ถนนสายลี้-ลำพูน หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา โฉนดเลขที่ 26094 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 10 วา จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 1 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 19 วา จดถนนสายลี้-ลำพูน ทิศตะวันตกประมาณ 4 เส้น จดลำเหมืองสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุมีพระประธาน ในอุโบสถเป็นพระรูปปูนปั้น พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูปทองเหลือง และเจดีย์ วัดป่าตาล สร้างเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2219 บริเวณที่ตั้งวัดเดิมมีต้นไม้และต้นตาลขึ้นอยู่มาก
     ต่อมาพระอธิการจันทร์ จนฺทวํโส พร้อมด้วยคณะศรัทธาได้ช่วยกันสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2261 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
     รูปที่ 1 พระอธิการจันทร์ จนฺทวํโส พ.ศ. 2219-2261
     รูปที่ 2 พระอธิการใจ ชัยวุฒิ พ.ศ. 2261-2317
     รูปที่ 3 พระอธิการกิตติ กิตฺติวิลาโส พ.ศ. 2317-2362
     รูปที่ 4 พระอธิการแสง สุริยวํโส พ.ศ. 2362-2412
     รูปที่ 5 พระอธิการขา ขัติยะ พ.ศ. 2412-2437 
     รูปที่ 6 พระอธิการใจ๋ อภิชโย พ.ศ. 2437-2491
     รูปที่ 7 พระอธิการไชยวงค์ ชยวํโส พ.ศ. 2491-2515
     รูปที่ 8 พระอธิการจ๋อน จนฺทรํสี พ.ศ. 2515-2544
     รูปที่ 9 พระครูประสงค์ สีละสำวะโร พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2555