Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบแจ้ง/คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
E-service
ชำระค่าน้ำประปา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
   
           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดบ้านไร่
Responsive image
วัดบ้านไร่

     วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 156 บ้านไร่ หมู่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา น.ส. 3 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 8 วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 3 วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 9 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 13 วา จดโรงเรียนวัดบ้านไร่ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา น.ส. 3 ก เลขที่ 645 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ และศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทองเหลือง และพระพุทธรูปปางต่างๆ

     วัดบ้านไร่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2342 สภาพพื้นที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่าไผ่ ต่อมาได้มีท้าวสมภะมิตรแสนมหายศ และแสนอินทะปัญญาเป็นหัวหน้า ได้ชักชวนชาวบ้านใต้ บ้านเหนือ จำนวน 50 ครัวเรือน ให้อพยพบุกเบิกแผ้วถางป่าไผ่ เพื่อทำไร่ ทำสวน และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านไร่ พร้อมกับได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล และสะดวกต่อการทำบุญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ในนามชื่อวัดว่า วัดบ้านไร่หลวง เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
     รูปที่ 1 พระอธิการธรรมใจ ธมฺมวิชโย พ.ศ. 2342-2395 
     รูปที่ 2 พระอธิการอินต๊ะ คนฺธวงฺโส พ.ศ. 2395-2458
     รูปที่ 3 พระอธิการขัติ ขตฺติโย พ.ศ. 2458-2468
     รูปที่ 4 พระอธิการนุ่น ธมฺมทินโน พ.ศ. 2468-2492
     รูปที่ 5 พระวรวุฒิธาดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2492
     นอกจากนี้ได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขึ้นในวัด
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2555