Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดบ้านไร่
Responsive image
วัดบ้านไร่

     วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 156 บ้านไร่ หมู่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา น.ส. 3 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 8 วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 3 วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 9 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 13 วา จดโรงเรียนวัดบ้านไร่ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา น.ส. 3 ก เลขที่ 645 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ และศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทองเหลือง และพระพุทธรูปปางต่างๆ

     วัดบ้านไร่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2342 สภาพพื้นที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่าไผ่ ต่อมาได้มีท้าวสมภะมิตรแสนมหายศ และแสนอินทะปัญญาเป็นหัวหน้า ได้ชักชวนชาวบ้านใต้ บ้านเหนือ จำนวน 50 ครัวเรือน ให้อพยพบุกเบิกแผ้วถางป่าไผ่ เพื่อทำไร่ ทำสวน และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านไร่ พร้อมกับได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล และสะดวกต่อการทำบุญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ในนามชื่อวัดว่า วัดบ้านไร่หลวง เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
     รูปที่ 1 พระอธิการธรรมใจ ธมฺมวิชโย พ.ศ. 2342-2395 
     รูปที่ 2 พระอธิการอินต๊ะ คนฺธวงฺโส พ.ศ. 2395-2458
     รูปที่ 3 พระอธิการขัติ ขตฺติโย พ.ศ. 2458-2468
     รูปที่ 4 พระอธิการนุ่น ธมฺมทินโน พ.ศ. 2468-2492
     รูปที่ 5 พระวรวุฒิธาดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2492
     นอกจากนี้ได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขึ้นในวัด
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2555

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th