Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราพนักงานจ้าง 4 ปี
เทศบัญญัติประมาณรายจ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่าย
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสะปุ๋งหลวง
Responsive image
วัดสะปุ๋งหลวง

     วัดสะปุ๋งหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 195 บ้านสะปุ๋งหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื่อที่ 5 ไร่ 47 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 16 วา 2 ศอก จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 19 วา 1 ศอก จดลำเหมืองและที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 2 วา จดถนนสาธารณะและลำเหมือง ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 12 วา จดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 48 ตารางวา โฉนดเลขที่ 26078 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลา การเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปทองทิพย์ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง และเจดีย์
     วัดสะปุ๋งหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2322 เดิมประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้อพยพมาจากหมู่บ้านสานปุง เมืองยอง ประเทศพม่า โดยการนำของครูบาอินต๊ะขัต และครูบานันทะ วิสุทฺธวํโส เมื่อตั้งหมู่บ้านขึ้นได้นำเอาชื่อหมู่บ้านเดิมมาตั้งชื่อหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ. 2339 ครูบานันทะ วิสุทฺธวํโส ได้สร้างวิหารขึ้น เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจ และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดสะปุ๋ง ต่อมาท่านได้แยกไปสร้างวัดอีกแห่งหนึ่ง และให้เพิ่มชื่อวัดเดิมว่า วัดสะปุ๋งหลวง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
     รูปที่ 1 ครูบาอินต๊ะขัต พ.ศ. 2322-2339
     รูปที่ 2 ครูบานันทะ วิสุทฺธวํโส พ.ศ. 2339-2349
     รูปที่ 3 ครูบาป๋า ปารมี พ.ศ. 2349-2382
     รูปที่ 4 พระอุปละ ปาริสุทฺโธ พ.ศ. 2382-2416
     รูปที่ 5 ครูบาอินทวงค์ อภิวํโส พ.ศ. 2416-2463
     รูปที่ 6 พระอธิการอิ่นคำ คมฺภีโร พ.ศ. 2463-2511 
     รูปที่ 7 พระปลัดมานิตย์ ธมฺมจารี ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2555

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงน้อย

เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
โทรศัพท์ : 0-5352-0659,0-5352-1621 โทรสาร : 0-5352-1621  อีเมล์ : admin@moungnoy.go.th

Powered By moungnoy.go.th